1970 - 1979

 • Danfoss fly
 • 1970

  • Ny kompressor type SC.
  • Byggeri i Offenbach, kontorer, lagerhal og serviceshop til Danfoss Handelsgesellschaft GmbH. 
  • Danfoss erhverver fabriksbygninger i Gråsten og Viby. 
  • Danfoss København flytter til Smedeland, Glostrup. 
  • Leje af værkstedsbygninger i Åbenrå. 
  • Nyt fly (Falcon). 
  • Der er stor mangel på arbejdskraft. 
  • 7.000 medarbejdere i Danmark, 2.000 i Flensborg - heraf 660 grækere. 
  • Ca. 2.500 strejker i en uge for højere løn (akkordafsavnstillæg). 
  • Aktiekapitalen udvides til 200 mio. DKK.

  • OG Oliegruppen oprettes, består af Hydraulik- og Brænderkomponenter. 

  1971

  • Fabrikken i Ballarat, Australien afvikles. 
  • Bedriftslægeordning etableres 
  • McKinsey præsenterer oplæg til en decentral, produktorienteret organisation. 
  • ”Dorothea Clausens Fond” (senere ”Bitten og Mads Clausens Fond”) oprettes og får overdraget majoriteten af A-aktier. 
  • Formand for fondsbestyrelsen: Bitten Clausen
  • Formand for A/S-bestyrelsen: Andreas Jepsen.

  1972

  • Skærmterminaler overflødiggør efterhånden de manuelle planlægningsværktøjer og hulkortsystemer. 
  • Licensaftale om produktion og salg af proportionalventiler til hydraulik. 
  • OMT motorer.
  • Koncernens omsætning runder 1,0 milliard DKK. 
  • Forsøg med udvidede samarbejdsformer.

  1973

  • Fabrikation i Spanien indstilles. 
  • Flensborg fabrikken bygger afdeling i Slesvig. 
  • Ny receptionsbygning i Nordborg. 
  • Produktion i midlertidige lokaler i Kolding. 
  • Fremstilling af motorer til kompressorer. 
  • Forsøg med flextid. 
  • Den hidtil dyreste arbejdskonflikt – fabrikken ligger stille i 2 uger. Tab 42 mio. DKK. 
  • Der oprettes salgsselskab i Belgien. 
  • Antal medarbejdere: 7.700 i Danmark, 3.400 i udlandet. 

  1974

  • Danfoss overtager Kontrol Automatik Fabrik i Mjölby. 
  • Der bygges fabrik i Kolding. 
  • Kompressor type FR introduceres. 
  • Hastigheden på AUDI’s transportbånd styres af VLT® frekvensomformer. 
  • Medarbejderrepræsentanter i Danfoss A/S-betyrelsen. 
  • Central personalefunktion med: Personaledirektør, personaleafdeling, velfærdsafdeling, personaleplanlægning (senere Uddannelsesafdeling). 
  • De tre første turnusingeniører ansættes. 
  • Royal visit: Kong Olav af Norge og Dronning Margrethe.  

  1975

  • Nyt produktområde: flowmålere. 
  • OMPL og OMV motorer.
  • Brasiliansk licensproduktion af kompressorer (Embraco). 
  • Produktionsarealet i Viby fordobles. 
  • Licensaftale med polsk firma om fremstilling af hydraulikkomponenter. 
  • Intensiveret salgskampagne med tv-spots for radiatortermostater. 
  • Hannover Messe: Designpris, IF 75, til hydraulikmotor, ORT.

  1976

  • Danfoss indvier Nordeuropas mest moderne hærderi. 
  • EDB afdelingen rykker ind i ny bygning. 
  • Byggeopgaver i Flensborg, Gråsten og Kolding. 
  • Ny kompressor type TL. 
  • SONOFLO® Ultralyd flowmåler. 
  • Kursus i ”Almen ledelse” – det første af sin art i Danmark. 
  • Aktiekapitalen udvides til 400 mio. DKK.

  • 1 million ORBITROLER og ½ million MOTORER er solgt nu. 
  • PVG 65 proportionalventiler og OMS motorer.  

  1977

  • Introduktion af automatik til naturgas. 
  • Årets tema: Danfoss sparer energi. 
  • Koncernens samlede etageareal 350.000 m². 
  • Kompressor type BD. 
  • Det første elektronmikroskop installeres. 
  • VLT® produktion flytter til Gråsten. 
  • Et lille jubilæum: Kompressor nr. 50.000.000 forlader båndet. 
  • Jørgen Sørensen (Hundslev) – firmaets første 40 års jubilar, senere på året følger A. Jepsen
  • Der er 7.800 medarbejdere i Danmark, 3.400 uden for Danmark.  

  1978

  • Olieforvarmere introduceres. 
  • To prøvehuse til forsøg med varme- og komfortautomatik. 
  • Køb af industriejendom i Hårlev ved Silkeborg. 
  • Bag Als Motor påbegyndes indretning af en hydraulik-prøvebane. 
  • H. Søndergaard A/S overtages (hydraulikforhandler). 
  • Der oprettes bedriftssundhedstjeneste med skadestue og læge, sygeplejersker, fysioterapeut og ergonomiingeniør. 
  • Helge Holmskovs skulptur, der symboliserer vækst og grokraft. 
  • Produktionsmedarbejdere i Nordborg og Viby får miljøradio. 
  • På loftet i stuehuset åbnes et lille firmamuseum.  

  1979

  • Der er 25 serviceshops på 5 kontinenter. 
  • Ny radiatortermostat serie N. 
  • PVG proportionalventil og OMM minimotor.
  • VPA pumper 
  • Licensaftale med jugoslavisk fabrik om fremstilling af PW kompressorer. 
  • Ny serie servicetermostater. 
  • Dean & Wood indgår i Koncernen. 
  • Nye lokaler til BST, som betjener alle danske fabrikker med forebyggende sundhedsarbejde. 
  • VLT® frekvensomformer får igen Industrial Design Prisen.

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/historie/tidslinie/1970-1979/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.198.111.185", "UserHostName": "54.198.111.185", "UserLanguages": null }