1980-1989

 • Nyt selskab i New Zealand. Danfoss Australien regionscenter for Pacific området.
 • 1980

  • Ny bygning til Danfoss Ltd., London.
  • TWIN kompressor til varmepumper.
  • Termostat type 77B beregnet for vidtgående automatisk montage.  
  • Koncernomsætning vokser med 23% til 3,3 milliarder DKK. 
  • Der er 9.300 medarbejdere i Danmark og 3.850 uden for Danmark 
  • Number of employees: 9,300 in Denmark.     

  1981

  • Den hidtil største maskine, en 1.000 tons presse installeres. 
  • Stepkoblinger type SRA. 
  • Ekspansionsventil type TK. 
  • Den første udenlandske forhandler (1939), Itho i Holland overtages og indgår i koncernen som salgsdatterselskab. 
  • Tysk designpris til radiatortermostat.  

  1982

  • Firmakøb: Hampton Products, Rockford, Illinois (Motorstyringer). 
  • Koncernens samlede etageareal er nu 460.000 m².
  • Automatikgruppens udviklingsafdeling tager Computer Aided Design i brug. 
  • Q90 – kvalitetsmål for det kommende årti. 
  • DR-tv viser i prime time en timelang udsendelse om Danfoss.

  • OSQ flow amplifier.  

  1983

  • CT vejrkompenstor. 
  • Udviklingscenter København etableres i Ganløse. 
  • Ny generation: Radiatortermostat type 2000.
  • 25 års jubilar nr. 1.000. 
  • Andreas Jepsen træder tilbage som administrerende direktør og afløses af Harald Agerley
  • Danfoss fejrer 50 års jubilæum med fest og gratiale samt mange gæster.

  • Rineer motorer.  

  1984

  • Firmakøb: Superfos Hydraulic A/S i Næstved – nyt navn Danfoss System Hydraulik.
   Flowmetering Ltd., Stroud, England (Magnetiske flowmålere). 
  • Dean & Wood rykker ind i nye lokaler. 
  • Danfoss Pty. Ltd. i Singapore åbnes. 
  • Danfoss rammes af storstrejke. 
  • De ikke-faglærte strejker i ca. to måneder. 
  • Langs vejene ved fabrikken i Nordborg plantes 600 kirsebærtræer. 
  • Medarbejdertallet begynder igen at stige stærkt efter tre års tilbagegang/stagnation.

  1985

  • Nye lokaler i Hasselager ved Århus – hovedsæde for Danfoss Salg Danmark. 
  • Kvalitetsstyring: Danfoss certificeres af BSI.  
  • Miljøministeren indvier nyt neutraliseringsanlæg i Nordborg.  
  • Administrationsbygning A3 igangsættes. 
  • Central Tilstandsrapport og styring med CMR 8000. 
  • Andreas Jepsen dør.  
  • Uddannelsesaftale for ikkefaglærte.  
  • Hæderspris (”Løftestang”) for ekstra indsats på lærlingeområdet.  
  • Som den første virksomhed modtager Danfoss Kvalitetsprisen for indsats inden for kvalitetsstyring.  
  • Omsætning 5,1 milliarder DKK.  

  1986

  • Udviklingscenter København flytter til nye lokaler i Herlev. 
  • Elektronik anvendes i mange produkter og repræsenterer nu mere end 10% af den samlede omsætning. 
  • Ny bestyrelsesformand: Erik Mollerup
  • Danfoss overtager Werner Kuster AG, Schweiz og Russel Armstrong Pty. Ltd. Australien. 
  • Samarbejdet med Eaton ophører. 
  • „Ventilen“ udkommer for sidste gang. 
  • Der er 13.285 medarbejdere, heraf 9.275 i Danmark.

  1987

  • Danfoss Fluid Power, Rockford, USA, bliver dannet og organisationen Mobil Hydraulik bliver etableret. 
  • Danfoss Japan indvier ny fabrik i Gotemba. 
  • Ny fabrik i Stonehouse, England. 
  • Produktion af RT termostat i Brasilien. 
  • ADAP-Kool® styringssystem introduceres. 
  • Mediestorm: Det besluttes at samle alle kompressoraktiviteter i Flensborg fabrikken. 
  • Danfoss Japan i samarbejde med tre hydraulikfirmaer. 
  • McKinsey varsler organisationsændringer med yderligere decentralisering. 
  • Nyt selskab i New Zealand. Danfoss Australien regionscenter for Pacific området. 
  • Danfoss får pris for ”God miljøadministration”. 

  1988

  • VLT® 1000 introduceres. 
  • CTS Master 100.
  • Begyndende ibrugtagning af A3. 
  • Der oprettes selskab i Thailand.  
  • Harald Agerley går på pension, efterfølges af Henry Petersen.  
  • Omsætning: 6,3 milliarder DKK. 
  • 13.410 medarbejdere, 9.180 i DK.

  • PVG 32 proportionalventiler.

  1989

  • En milepæl: fri for Tri!  
  • Køb af Forêt Systems Inc. i Massachussetts.  
  • Strategisk alliance Danfoss-Damixa.  
  • Danfoss overtager Procos’ EMS afdeling og danner Danfoss System Automatik, der får hovedsæde i Herlev.  
  • VLT® serie 3000.  
  • Endnu en milepæl: Kompressor nr. 100.000.000.  
  • Ny bestyrelsesformand: Harald Agerley.  
  • Bitten Clausen træder ud af bestyrelsen, men fortsætter som formand for fondsbestyrelsen.  

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/historie/tidslinie/1980-1989/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.198.111.185", "UserHostName": "54.198.111.185", "UserLanguages": null }