1990-1999

 • Randall Electronics, Bedford, England.
 • 1990

  • Firmakøb: Dukes Fluid Power, St. Charles, Illinois. Electronic Monitoring & Controls, Fort Myers, Florida.  
  • ISO 9001 certificering af danske fabrikker. 
  • VLT® til HVAC. 
  • Aftale med Landis & Gyr – produktion af kontrolkasser ophører. 
  • Servicetermostater fri for CFC gasser. 
  • Der er 1.000 pc’er i Danfoss A/S. 
  • Danfoss GmbH., Wien, Østrig. 
  • Årets miljøkommune: Odense. 

  1991

  • Firmakøb: Fluid Controls, Easley, USA.  Webster, Racine, USA.  Randall Electronics, Bedford, England.   
  • Strategisk alliance med EMCO, USA (Instrumentering).  
  • Danfoss Mater 2000 (CTS-anlæg). 
  • Kompressor beregnet for det ozonvenlige kølemiddel R 134a. 
  • Globalt imageprogram: International – Mennesker – Teknologi – Miljø. 
  • Delegated Business Responsibility i salgsselskabs-divisionerne. 
  • Voldgift afgør, at lønsystem er kønsdiskriminerende. 

  1992

  • Stepsystemer sælges til den britiske agent. 
  • Danfoss Werk Offenbach lukker. 
  • Firmakøb: Hydreco, Augusta, USA. SOCLA S.A., Chalonsur-Saône, Frankrig. Danfoss Compressors, Crnomelj, Slovenien. 
  • Etablering: Fabrik i Warszawa, Polen. 
  • Industrihydraulikkomponenter 
  • Frivillig, total miljøgodkendelse. 
  • Danfoss Handelsgesellschaft GmbH. deles i tre selskaber. 
  • Regionscentre: Danfoss Wien for Donauraum, Danfoss Finland for Baltikum. 
  • Danfoss tiltræder ICC’s internationale miljøcharter.

  1993

  • Amerikansk hovedkvarter etableres i Racine, USA. 
  • Ny fabrik bygges i Easley, USA
  • Firmakøb: Maneurop, Frankrig. 
  • Termostatproduktion i Slovenien (Joint venture med Biterm). 
  • Etablering af fabrik i Moskva. 
  • Miljøredegørelse i forbindelse med årsregnskabet for 1994. 
  • Danfoss Inc., New Jersey afvikles – Danfoss Automatic Controls, Maryland. 
  • Salgsselskab i Tjekkiet. 
  • Årets miljøkommune: Sønderborg.  

  • Danfoss Fluid Power med hovedsæde og fabrik i Racine, Wisconsin, og fabrik i Easley, South Carolina.   

  1994

  • Firmakøb: Sordella & C. Oleodinamica, Italien. Transventor AB, Sverige.  
  • Salgsselskaber i Slovakiet, Ungarn, Hong Kong, Uruguay og Colombia. 
  • Produktion i Canada frasælges. 
  • Miljøpris til Flensborg fabrikken. 
  • 14.810 medarbejdere, 8.620 i DK. 
  • Nessie® Water Hydraulik etableres.
  • Nessie® Vandhydraulik vækker stor opmærksomhed – bliver kaldt ”Århundredets innovation”. 

  1995

  • Firmakøb: Concordia Fluidtechnik, Tyskland.  Trata, Slovenien.- Climatic, Italien. Graham Company, Wisconsin. Danfoss Compressors, Mexico. Videk Corporation, New York. 
  • 5. generation af ekspansionsventiler - TU-ventil. 
  • OSPM mini styreenhed.
  • EVITA® iltmålere. 
  • Firmakøb: W.F Refrigeration Ltd. W.F. Air Condition Ltd, England. 
  • Etablering i Malaysia. 
  • A/S bestyrelsens formand: Birger Riisager, FLS. 
  • Omsætning 11.1 milliard DKK. 
  • 17.130 medarbejdere, 9.490 i DK. 

  1996

  • Etablering i Kina. 
  • Firmakøb i Danmark og Frankrig. 
  • Opkøb af Pilmet Sp. Zoo (Agromek), Polen
  • Sauer-Sundstrand pumper markedsføres.
  • VLT® 5000 serien. 
  • Gråsten fabrikken miljøcertificeres efter BS 7750. 
  • Firmakøb i Australien. 
  • Etableringer i Kroatien og Rumænien. 
  • Henry Petersen træder tilbage og efterfølges af Jørgen M. Clausen
  • 16.480 medarbejdere, 8.380 i DK.

  1997

  • Firmakøb: Danvalve A/S, Hasselager, DK. Oreg Gruppen, Frankrig. TA Hydronics AS i Norge. Rico Holding Ltd. i Sydafrika
  • Produktion i Ukraine.
  • Salgsselskab i Chile, Venezuela, Letland, Bulgarien, Jugoslavien, Filippinerne. 
  • Fabrikker i Mexico, Kina og Slovenien. 
  • Årets salg: 16.502 mio. kr. (15 mdr.) 
  • Antal medarbejdere: 18.270.

  • OME motorer. 

  1998

  • Firmakøb: J. J. Sampson & Son Ltd, Irland. Safag Pumpen AG, Schweiz.   
  • Etablerer: Danfoss Fluid Power A/S. Danfoss Silicon Power GmbH, Tyskland.
  • Salgsselskab i Estland og Litauen. 

  1999

  • Firmakøb: Bauer Antriebstechnik GmbH, Esslingen, Tyskland. 
   - De Jaegher Sales Limited, Calgary, Canada. 
   - Hedinn Verslun hf., Reykjavik, Island. 
   - Del af Friga Systems, Johannesburg, Sydafrika. 
  • Etablerer: Elsmark Group. 
  • Sælger: System Automatik og Danfoss Videk. 
  • Lukker: Elmontagen i Glostrup, DK samt salgsselskab i Uruguay. 
  • Årets salg: 14.710 mio. kr.
  • Antal medarbejdere: 18.860. 

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/historie/tidslinie/1990-1999/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.198.111.185", "UserHostName": "54.198.111.185", "UserLanguages": null }